திருப்பலி கால அட்டவனை
Records 1 to 10 of 47
11.05.2021 செவ்வாய் 19:00 திருப்பலி அந்தோனியார் ஆலயம் Basel Basel-Stadt
12.05.2021 புதன் 18:45 திருப்பலி St.Martin Thun Bern
13.05.2021 வியாழன் 19:00 திருப்பலி St.Maria Lourdes Seebach Zürich
14.05.2021 வெள்ளி 19:00 திருப்பலி Pf.St.Michael zug Zug
15.05.2021 சனி 18:30 திருப்பலி Benningen Basel Basel-Stadt
16.05.2021 ஞாயிறு 10:00 திருப்பலி Herz Jesu Kirche Wiedikon Zürich
16.05.2021 ஞாயிறு 15:30 திருப்பலி Kath.Pfarramt St.Joseph Luterbach Solothurn
18.05.2021 செவ்வாய் 19:00 திருப்பலி அந்தோனியார் ஆலயம் Basel Basel-Stadt
19.05.2021 புதன் 17:00 திருப்பலி Parodisten du Sacre-Coeur Sion Wallis
20.05.2021 வியாழன் 19:00 திருப்பலி Rom.Kath. Pfarramt benken Sankt Gallen
Records 1 to 10 of 47

Contact to Father

Pfr.Soosaithasan Douglas Milton Logu
Tamilenseelsorger Für die Schweiz,
Aemtlerstrasse 43,
8003 Zürich
Phone : 0041444615643
Mobil: 0041796480009
Email: sdmlogu@gmail.com